Před realizací zakázky Vám zpracujene, na základě tohoto poptávkového formuláře, cenovou nabídku. V případě akceptace cenové nabídky obdržíte proforma fakturu s instrukcemi, kam nahrát vaše PDF ke zpracování. Zakázku zpracujeme až po úhradě proforma faktury.

Powered by jqueryform.com